Privacyverklaring

Driezen IT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@driezenit.be.

Gebruik van cookies

Driezen IT verzamelt en verwerkt noodzakelijke en functionaliteits cookies. Onder noodzakelijke cookies vallen cookies die gebruikers identificeren die inloggen op de site voor reacties op blogs. Functionaliteits cookies houden het aantal unieke bezoekers bij en optimaliseren de website voor het gebruik van verschillende browsers.

Wil je niet dat websites cookies kunnen bijhouden op je computer, dan kan je hier vinden voor verschillende browsers hoe je dat kan blokkeren : https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html. Hou er rekening mee dat bij het blokkeren van cookies sommige sites mogelijk niet optimaal worden weergegeven.

Op volgende site vind je meer info over cookies en hoe je die van je computer kan verwijderen : https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Heb je vragen over het gebruik van cookies, dan kan je ons altijd contacteren via ons contactformulier.

Verwerkingsdoeleinden

Driezen IT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit). Gegevens die verzameld worden in het kader van georganiseerde events, webinars, e.d. worden enkel gebruikt in het kader van de betrokken inschrijving. Deze worden door ons niet gebruikt voor andere marketingdoeleinden en er gebeurt geen andere verwerking dan het opvolgen van de interesse in de deelgenomen event.​

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) [noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]. Persoonsgegevens van mogelijke klanten verworven uit registratie van events, webinar of andere marketing activiteiten, worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) [toestemming].

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Gegevens die verzameld worden in het kader van georganiseerde events, webinars, e.d. worden bijgehouden met een bewaartermijn van maximum 6 maanden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@driezenit.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

    

Boerenkrijglaan 81

2260 WESTERLO
014 39 19 70

maandag tot vrijdag

9:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00

  • +32 14 39 19 70
  • info@driezenit.be
  • LinkedIN
  • Twitter
  • Remote support

Klik hier voor onze servicedesk

© 2019 Driezen IT